( İLAN )

MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2-İhaleler 18.08.2023 Cuma günü saat 10:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.

4-İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir.

5-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.

6-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.

7-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.                                                                                                             Tancan BARCİN

Belediye Başkanı     

ilan tablo - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu

#ilangovtr
Basın No 1870217