Dünyada pek çok farklı ağaç türü vardır. Özellikle de ülkemizdeki ağaç çeşitliliği oldukça fazladır. Ağaçların ülkemizde yetiştiriciliği bulunduğu için her bölgemizde oldukça fazla ağaç mevcuttur. Ağaçlar; yapraklarına, boylarına, hangi bitki örtüsünde yetiştiğine göre sınıflandırılmaktadır. Ülkemizdeki ormanlarda 22 türde ağaç yetişmektedir.

 Bu türlerin bazıları diğer ülkelerde bulunurken bazıları ise sadece bizim ülkemizde yetişmektedir. Sizler için kaç farklı ağaç türü vardır ve Türkiye’deki ağaç türler Dünyadaki ağaç türü sayısı 60.065’tir. Dünyada en çok ağaç türüne sahip olan ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Endozenya’dır. Bu ülkelerde en az 5.000 tür ağaç vardır. Dünyadaki ağaçların % 58’i tek bir bölgeye özgüdür Türkiye’de görülen ağaç türü sayısı ise 184’tür. Orman Genel Müdürlüğü Orman Atlası’na göre Türkiye’de yaygın 14 ibreli ağaç ve 39 yapraklı ağaç türü vardır.

Batı, Orta ve Doğu Toroslarda doğal olarak bulunan sedir, kuzeyde Erbaa ve Niksar yörelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir. Dört sedir türünden biri olan Toros sedirinin dünya üzerindeki en geniş doğal ormanları Türkiye’dedir. Ülkemizde 109.440 hektar sedir ormanı bulunmaktadır. 40 metreye kadar boylanabilen sedir, gençlikte piramide benzer bir forma sahiptir. Ancak ağacın tepesi zamanla bozulur ve yayvanlaşır.

Daha çok kuzey bölgelerimizde doğal yayılış göstermekle birlikte kayın ağacı güneydeki Amanoslar’da da yayılış gösterir. Saf ya da göknar, ladin, çam ve meşelerle karışık geniş ormanlar kurar. 40 metre boya ulaşabilen kayınların düzgün ve silindirik gövdeleri vardır. 6-9 cm uzunluktaki dalgalı kenarlı elips şeklindeki yapraklarının sonbahardaki kırmızı rengi çok etkileyicidir. Yağlı meyveleri ise doğada yaban hayvanları için önemli bir besin kaynağıdır.

Türkiye’deki ağaç türleri arasında bulunan sarıçam, Kuzey Anadolu’nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır. Ülkemizde bulunan sarıçam ormanlarının kapladığı alan 757.426 hektardır. Adını, levhalar halinde ayrılan gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. kendine özgü kabuk renginin dışında, ince yapraklarının kısalığı ve mavimsi yeşil rengi ilk bakışta diğer çam türlerinden ayırt edilecek özellikleridir.

Marmara, Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir. Özellikle kuzey ve batı bölgelerimizdeki ormanlarda rastlanan sık dallı, geniş tepeli ağaçlardır. Boyları 20-30 metreye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler kurutularak çay gibi içilir.

Türkiye’deki ağaç türleri arasında bulunan çınar, orman bölgelerindeki dere içlerinde ve akarsu yataklarında doğal olarak yetişir. Ülkemizde yayılış gösteren türü doğu çınarıdır. Boyu 30 metreye, gövde çevresi bazen 10 metreye ulaşabilir. Kabukları diğer çınar türlerinin tersine küçük parçacıklar halinde ve yavaş yavaş dökülür. Elsi lopları olan iri yaprakları ve küremsi topluluklar oluşturan çiçekleri vardır.