Çocuklarımızın %71’nin yoğun stres altında olduğu idda ediliyor araştırmacılarca. Çocukların bu pandomi döneminde yoğun stres altında olması  ailelerinde günlük yaşamlarına olumsuzluklar yükleyerek  aile ve toplumsal kaygılarımızın artmasına neden olduğu bir açık durum.

 Uzaktan eğitimin  üniversitelerimizce ve  açık öğretim proğamlarıyla uzun yıllardır uygulana gelmektedir. AÖF fakültelerinden mezun onlarca yetişkin çalışanalrımız bulunmaktadır.

 Sorun ilköğretine ve lise öğrencilerimiz olunca  ; bu öğrencileri sürekli ekran başında izleme, dileme ve anlama becerilerinin ne kadar gerçekçi olacağı  şüpheler götürür?

 Teknolojinin  öğrencilerimize sağladığı bilgi,   beceri ve üstünlükleri küçümseme asla düşünülmez.

Ama ancak ve lakin; Türkçemizin temel açları arasında yer alan; Okuma-Yazma. Okuma anlama.  Sözlü ve yazılı  anlatıtım. Dilbilgisi- İmlanın yanında; Dinleme ve izleme becerilerinin geliştirilmesi sanal ortamda, öğretmen ve öğrenci göz kontaktı kurma, çocukların duygu ve düşüncelerini yüreklendirme, costurma, esnlendirmeye yönelik deneyimlerinin  gerçekleştirilmesi ne kadar olur, yeniden düşünmek gerekir.

Eğitim uzmanları;nın tespitine göre;” Pek çok insan teknolojlerinin öğretmenlerin ve okulların yerini alacağına inanıyor....

Öğretmenlerin öğrenme kayıplarını enaza indirilmesi konusunda daha fazla katkıda bulunmaları gerekeceği  “ görmüşlerdir.

 Eğitim uzmanları formunda varılan sonuçlarda;.. Öğretmenlerin rolünün daha da öne çıkacağına inanılıyor... Öğretmenlik bir çok entellektüel birikim gerektirir ve en önemli bir meslektir.

EĞTİMCİ Ryan Jenkins dior ki;

“Gelecekte eğitim ,”bilmek”ten ziyade işbirliği yapmak, yeni fikirler keşfetmek, ve mevcu bilgiler arasında bağlantılar kurmak iç,n kullana bilecekleri becerileri edinme ile olacak.

...Çocukların öğrenme süreçlerinde aktif katılımcı olarak görmek...öğrenme sürecinin en önemli unsurları soru sorma, hata yapmayı ve eğlenmeyi ve materyal ve araçlarla oynamayı desteklemiyor.”

Sınavlar  daha adil ve eşit olmak için tüm öğrencilere saygılıve güvenli davranmalı...

Çooukların kendi kendilerini ifade edebilecekleri oyunlariçinde olacakalr tamir atolyeleri, hata yapma larına fırsat verişlmesi

“ Çünkü öğrenme sğerecinin somut ve temsilini oluşrurduğumuzda da iyi öğreniriz..”  yaparakiiyaşatyarak eğitimin insana kattığı değerleri çok iyi bilmeliyiz,

Çocujkarın kurcalama mereklarını kırmadan, insanın oyun içinde öğrendiğini unutmamalıyız.

Teknolojik gelişmelerin ışığında fezalmış eğitimclerin eğitim anlayış v görüşlerinden yararlanarak;

 korku eğitim sisteminden sevgi eğitim sisteminin bilgi ve beceriyle donatılmış öğretmenlerin Anadolumuzun ücra köşelerindenen n,ce pırıltıl öğrecliler yetiştireceği bir Anadolu gerçeğidir.

 Eğitim sisteminde yaşadığımız  yıllara, siyasi iktdarlara göre her bakan değişikliğinde yeni uygulamalar ve eğitimde uzman görüşleri yerine siyasi görüşler egemenliği sonunda ortraya çıkan ulusal eğitim- öğretim çalışmaları eğitimi bırakıp öğretme ağırlıklı olunca işin rengi ve  banlığın adı olan “MİLLİ EĞİTİM” yerine birtakım cemaat ve tarikatların  görüşlerinin eğemen olduğu bir öğretim biçimibe dönüşür.

SONUN SONU PANDORAMİK İŞLERE DÖNÜŞÜR * İ D U R A K İ *.

 Pandora’nın kutusunun  gizlerini  yeni öğrendim.

Zeus kendisinde ateşi çalan Prometeus ve kardeşi Epimetheus’tan intikam almaya  karar verir. Güzeller güzeli Pandora’yı yarattı. Epimethus’ gnderir. Düğün dernek, evlendiler. Gelin görün Zeus,Pandora’nın  ceyiz sandığının içine; felaketleri, hastalıkları,, ölümleri saklamış.” O günden bu güne Pandora’nın kutusu açıldığından  zamanımıza insanlık, barış, huzur ve sağlıklı yaşamaya hasret kaldığını yaşıyoruz şu günlerde.