“Oğlum ananı, atanı say; bereket büyüklerle beraber olmadadır. Büyüğünü bilmeyen Allah’ını da bilmez.” (Şeyh Edabali)

“İyi insan olmak istersen önce kötü insan olduğumuzu anlamalıyız.” (Refik Halit Karay)

“İnsan dünyaya hangi bakış açısıyla bakarsa dünyayı o bakış açısının gerektirdiği gibi görür.” (Ahmet Mithat Efendi)

“Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın.” (İbni Arabî)

“İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir.” (İmam-ı Şafi)

“Öldükten sonra da yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.” (Hz. Ali-r.a.)

“Hayırda ve hak edene harcamada israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur.” (İmam Azam Ebu Hanife)

“İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendini öleceğine inanmak istemez.” (Namık Kemal)

“En iyi insan kendine hâkim olan kişidir. Çünkü başkaları ile uğraşmaz.” (Sadi Şirazî)

“Bir milletli yok etmenin en kestirme yolu inançlarını yok etmektir.” (Cemil Meriç)

“Ahlakı kötü insanlarla arkadaşlık kurma ki, onlar günah işlemeye seni yöneltmesinler.” (İmam-ı Azam Ebu Hanife)

“İlmin rütbesi bütün rütbelerin üstündedir.” ( Zernuci)

“Senden soruluncaya kadar susman, susturuluncaya kadar konuşmandan hayırlıdır.” (Hz. Ali-r.a.)

“Bu güne kadar yalnızca ‘Sen kimsin’ diye sorana ne cevap vereceğimi bilemedim.” (Halil Cibran)

“Düşmanların menfaatleri daima bizim ziyanımızla mümkündür.” ( Beydaba)

“Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken mazlumun suskunluğudur.” ( Hz. Ali-r.a.)

“İlerlemiş yaşıma rağmen, ümit ediyorum ki, halkımın özgürlüğe ve kurtuluşa ulaştığını görecek kadar yaşayacağım. 70 yaşındayım ve önümüzde daha uzunca bir yol var. Kişiler ölür, halklar yaşar. Mücadelemiz bana bağlı değildir. Önemli olan bu! Sancağı binlerce insan taşır.” (Aliya İzzetbegoviç)

“Definenin bulunduğu yer herkese aşikâr değildir.” (Hâfız)

“Pirincinde siyah taştan korkma… Beyaz taştan kork!” (Arif Nihat Asya)

“Dünyayı elde etmekte bir hüner yoktur. Elinden geliyorsa bir fakirin gönlünü elde etmeye bak.” (Sadi Şirazî)

“Bilmediğinizi kabul etmekten hiçbir zaman utanmayın.” (Arap Atasözü)

“Derin sefalet gibi büyük zenginlik de güzel hislerin gelişmesine engel olur.” (Cenap Şahabettin)

“Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki…” (Mevlana)

“İman ve mefkûre ile yetişen nesillerin hem kendilerini, hem de milletleri ve insanlığı yükseltmeleri ilmi ve tarihi bir hakikattir.” (Prof. Dr. Osman Turan)

“Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesini bir zamanı vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir.” Hz. Ali-r.a.)

Yedi iklimi hâkimiyeti altına alıp, Akdeniz’i Türk gölü haline getiren ve Viyana kapılarını zorlayan ile günümüzde “Muhteşem Süleyman” diye adlandırdığımız Ulu Hakan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerine ait olan konu başlığımız “Söz ola kese başı, söz ola kestire savaşı”; sözün özü, ana fikir, tema diye adlandırdığımız ya da konuşmalarımızın sonunda fazla konuşmaya gerek yoktur deyip de netice-i kelam diye vurgu yapıp özlü bir sözle bitirdiğimiz monolog veya diyaloglarımızı dayandırmaya çalıştığımız özellik ve güzellikle Türk toplumuna ait farklı toplumlara ait anlamlı sözleri sizinle paylaştığımı düşünüyorum.