Mülteciler günümüzün en büyük sorunlarının başında yer alıyor. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmenin ilk durağı ve geçiş noktası olma özelliğini taşıyor öyle ki Ülke nüfusuna kayıtlı yaklaşık 4 milyon mülteci ve göçmen var. Bunların yaklaşık 3,5 milyonunu Suriyeliler geri kalan kısmını ise Somali, Irak, Afganistan gibi ülkeler oluşturuyor.

Süreç nasıl ilerledi?

AB ülkeleri ve üye ülkelerden gelen yardımlarla 2011 yılından itibaren mülteci sorununa karşı çözüm yolları üreten veya üretmeye çalışan bir ülke konumuna geldik. İşin asıl tuhaf yanı Avrupa’nın verdiği sözleri yerine getirmemesi sadece fikri olarak her zaman ön planda durması fakat maddi anlamda ülkemizin yaptığı yardımların yanından geçemeyecek tutarlar ödemesi ya da hiç yardım edilmemsidir. Yapılan yardımların amacının ise ülkemiz üzerinden Avrupa’ya mülteci akımını engellemek olduğu apaçık orta. Avrupa Ülkeleri şimdi  kalkmış bize akıl veriyor “Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatını durdurun!”, “sivilleri katletmeyin!”

Hoop !

Çüşşş !!

Breeee !!!

Öncelikle bizim ülkemiz 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Barınma, beslenme, giyim, eğitim, sağlık vb. birçok imkandan yararlanıyorlar belki de bu imkanların çoğu yurttaşlarımız da bile yok! Sınır güvenliği tehlikede olmayan ülkeler ne güzel de kıtalar ötesinden konuşmayı ve kıtalar ötesine müdahale etmeyi sever hale gelmiş. Seslerini kısmak için yeten tek şey; “sınır kapılarını mültecilere açarız” oluyor o zaman bir serzeniş bir yakarış alıp başını gidiyor.

Durumlar böyle olunca maşallah ülkemizin AB’den talep ettiği ek fon çağrılarına hemen kulak veriliyor. Göç yönetimi, sosyo-ekonomik destek, altyapı, sağlık vs.. ECHO-IPA-ICSP-EUTF(Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, İstikrar ve Barışa Katkı Aracı, Ab Güven Fonu) hemen devreye giriyor.

 

Çıkar-Çıkar- Çıkar?

İnsanın aklı böyle olunca her türlü yola ÇIKAR.!!!

İşte bu yüzden ülkemizde olması gereken önce GÜVENLİK daha sonra ise yapılması gereken ve hepimizin tek temennisi olan Ü-RE-TİM.