Osmanlı İmparatorluğu döneminde kazandırılan pek çok yapı hem görsel hem de kullanım alanlarına göre öne çıkıyor. Özellikle İstanbul’da bulunan Ihlamur Kasrı da dikkat çeken yapılardan bir tanesi.

Osmanlı döneminin en önemli tarihi yapılarından olan Ihlamur Kasrı, Nişantaşı ve Beşiktaş arasındaki vadide bulunan Ihlamur Mesiresi’ndeki kasırdır. Abdülmecid buraya, Nigoğos Balyan isimli Ermeni mimara “Merasim Köşkü” ile “Maiyet Köşkü” olarak adlandırılan iki kasır yaptırmıştır. Merasim Köşkü, gerçek Ihlamur Kasrı’dır. Sizler için Osmanlı’nın en önemli tarihi simgelerinden biri olan bu yer hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık.

Bu tarihi yer eskiden bir mesire alanıydı. İçinden Fulya deresi akıyordu ve çınar ve ıhlamur ağaçları ile doluydu. Kasırların yer aldığı vadinin ilk bölümü, çok eskiden Hacı Hüseyin Ağa’ya aitti. Ancak burası bir süre sonra devlet hazinesine katıldı ve padişaha ait bir hasbahçe haline getirildi. Yıldız’a doğru yükselen ikinci bölümünde, Sultan III. Selim ile Sultan II. Mahmud atış yarışmaları yapıyorlardı. Buradaki taşların üzerindeki su dolu testilerde sultanların yapmış oldukları atışların mesafeleri ve tarihleri yazıyor. Sultan Abdülmecid döneminde vadinin üçüncü bölümü oluşturuluyor ve bu bölüm ağaçlandırılıyor. Daha sonra Sultan Abdülmecid, 1849-1855 yıllarında bu bölüme iki kasır yaptırıyor.

Sultan Abdülaziz döneminde ise bu bahçede pehlivan güreşleri ve çeşitli eğlenceler düzenleniyor. İlerleyen yıllarda ise burası padişahların ve ailelerinin gezmek ve dinlenmek için geldikleri bir yer haline geliyor. Bu kasır, 1951 yılında TBMM tarafından İstanbul Belediyesi’ne veriliyor. 1985 yılında ise bu kasırlar müze-saray olarak ziyarete açılıyor.

Merasim Köşkü’nün giriş salonu ile birlikte salonun iki yanında bulunan birer odası dikkat çekmektedir. Ön cephedeki merdivenler Barok çizgiler taşımaktadır. Ayrıca oldukça ilginç olan kabartmalar köşkün görünümünü eşsiz kılmaktadır. Kasrın iç süslemelerinde, 19. yüzyılda Osmanlı saraylarında kullanılan batılı dekorasyon süslemeleri görülmektedir. Ayrıca, yüksek bir subasman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk kesme taştan inşa edilmiştir.

Öte yandan Maiyet Köşkü çok daha sade bir yapıdır. İki katlı olan bu yapının giriş cephesinde iki kollu bir merdiven vardır. Girişin ortasında ise bir hol ile birlikte merdivenler bulunmaktadır. Ayrıca köşelerde ise tam dört tane oda vardır.