Yıl sonu yaklaşmışken Aile Mahkemeleri’nin dosya sayılarına göz atığımızda sadece Balıkesir adliyesinde 3 Aile Mahkemesi’nin toplam dava sayısı 2000 civarlarında.  Aslında bu oldukça korkunç bir rakam 2000 dosya demek pek çok ailenin yıkımı! belki de kurtuluşu! bunu bilemeyiz, ama rakamlar gerçekten de sıkıntılı sayılarda.

Boşanma davaları 4721 sayılı kanuna göre iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma..

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşıp evlilik birliğini sonlandırmasıdır. Anlaşmalı boşanmada taraflar kendi aralarında düzenleyecekleri protokol ışığında tek celsede boşanabilmektedir.

Çekişmeli boşanma nedir?

Taraflardan hangisinin kusurlu olduğu, velayet, ev eşyalarının paylaşımı, maddi-manevi tazminat ve bunun gibi sebeplere dayanarak evlilik birliğini sona erdirmeye denir. Çekişmeli boşanmada ise taraflar delillerini bildirerek davasını ispat etmeye çalışır ve yaklaşık olarak 1-1.5 yıl da dava sonuçlanmaktadır.

Peki boşanmanın temel sebepleri ve sonuçları neler?

Boşanmanın genel ve özel sebepleri olabilir fakat bunlar arasında en yaygın olanları şiddet, zina nedeniyle boşanma, güven sarsıcı davranışlar, şiddetli geçimsizlik geliyor. Aslında daha derine indiğimiz zaman eşlerin birbirini tanımamasından kaynaklanan mantık evliliğine ya da kısa süreli birlikteliğin hemen ardından gerçekleşen evliliklerin sıkıntılı olduğunu dile getirebiliriz. Kısa süreli heyecanlar eşlerin uzun soluklu hayatlarını bir anda bitirebiliyor.

Aslında eşlerin evliliği kurtarabilmesi mümkün. Peki nasıl?

Düşünme biçimini değiştirmek, eşine karşı her zaman dürüst olmak, empati kurmak ve affedici olabilmek önemli ölçütlerdir.Bu konuları detaylandırmak bu süreci yaşayan kişilerle ilgilidir bu yüzden toplum müdahalesine kapalı olmalıdır diye düşünüyorum.

Son olarak devlet boşanma ve sonuçları ile ilgili de arabuluculuk düzenlemesini hayata geçirmek için çalışma başlattı fakat henüz yasalaşmadı.

Birçok ailede iletişim eksikliğinden kaynaklı problemler de görülmektedir. Arabuluculuk süreci ile belki en azından birçok sorun anlaşma ve uzlaşma yoluyla çözülebilir diye düşünüyorum.

Bakalım zaman neler gösterecek…