Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul ve ortaokul ile ortaöğretimde yapılan hizmetlerle alakalı sunum gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, eğitimin her çeşidine ulaşmayı kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Balıkesir’in tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi şehri olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı il genelindeki mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğuna vurgu yaptı. İl genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin geliştirilmesinin yanında sanayi ile entegre olan Mesleki Eğitim Merkezlerinin de ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirdiğini söyleyen Ali Tatlı, il genelinde okullaşma oranının artırılması için çalıştıklarını kaydetti.

'Okul öncesi eğitim'
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptığı sunumda şunlara dikkat çekti:
'Anaokullarımız, okullarımız içerisindeki aktif olmayan eğitim ortamlarının aktif edilerek okul öncesi eğitime erişimin kolaylaşması amacıyla ilimiz genelinde 17 adet yeni anaokulumuz açıldı. Bakanlığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde okullaşmayı artırma hedefi ilimizde de uygulandı. Yüzde 78’lerden, yüzde 99’lara kadar geldik. Şu anda ilimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranımız yüzde 99,28’dir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı aslında eğitimde fırsat eşitliğinin vazgeçilmez bir unsurudur. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki okul öncesi eğitim almış bir çocuk ile almamış bir çocuğun öğrenme süreçleri ve hızları farklıdır. Onun için okul öncesi eğitime ulusal düzeyde verilen önem ilimizde de veriliyor.

'Okullaşma oranımız arttı'
Eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranımız en üst seviyedeler. Temel eğitimde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ortalaması yüzde 99,11, ortaöğretimde ise ilimizde okullaşma oranımız yüzde 98’dir. İlimizde ortaöğretimde okullaşamayan bin 300 öğrencimiz iki hafta boyunca sahadaki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 800 öğrencimiz okullarla buluşturuldu, 500 öğrencimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız okul çağındaki çocuklarımızın liseye giden, bir şekilde eğitimin dışına çıkan gençlerimizin ortaöğretim süreçlerini tamamlayabilmeleri için açık öğretimdeki okul çağındaki bireyler için olan ücreti kaldırdı.

'Köy Yaşam Merkezleri hayata geçti'
Okul öncesi eğitimde ilimizde 5 öğrenci ve daha fazla olan birçok noktada okullarımız açıldı. Ayrıca ilimizde birçok ilçemizde gezici ana okulu modeli ve gezici öğretmen modelini uyguluyoruz. Burada da 2 ila 5 çocuğun bulunduğu noktalarda öğretmenlerimiz araçlarıyla oraya gidiyorlar belirlenmiş bir saatte oradaki çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Aynı zamanda okul öncesi eğitimle bağlantılı olarak ilimizde Köy Yaşam Merkezlerini oluşturduk. Bir okulu sadece açıp 5 çocuğumuzun eğitim gördüğün ana sınıfı olarak hizmete almaktansa Köy Yaşam Merkezi kurduk. Orada hem okul öncesi eğitim öğrencimiz hem de Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinin icra edileceği alanlar oluşturduk. Oradaki okulları onarıp köydeki vatandaşlarımızın ortak alanları haline getirdik. 37 kırsal yerleşim yerimizde şu an itibariyle Köy Yaşam Merkezini oluşturduk ve orada faaliyet sürdürüyoruz. Bunların bazılarında okul öncesi eğitimle birlikte ilkokul birleştirilmiş sınıf bazılarında da Halk eğitim Merkezlerinin kursları var.

'13 bin çırak yetişiyor'
Bilindiği gibi uzunca bir süredir ülkede mesleki eğitim konusu konuşuluyor. Aralık 2012 tarihinde TBMM’de yapılan kanunla değişikle Türkiye’de mesleki eğitim konusunda farklı bir noktaya gelindi. Bu süreçle birlikte ilimizde 2 bin 700 olan çırak sayımız 2022 Aralık ayı itibariyle 13 bin civarına çıktı. Bu çırakların tamamı işletmelerde bir şekilde çalışıyor ve aynı zamanda eğitimlerini devam ettiriyorlar. Bunlar Çıraklık Eğitim Merkezi’mize kayıt oluyorlar. Mezun olduktan sonra aynı zamanda ustalık belgelerini alıyorlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını da alıyorlar. Bu konuşla alakalı devlet tarafından destek veriliyor. Çıraklarımız 12’nci sınıf düzeyinde çocuklarımıza asgari ücretin yüzde 50’si, alt sınıfta olanlara da yüzde 30 kadar destek veriliyor.

'Uluslararası mesleki eğitim'
Türkiye’de ilk defa açılan Uluslararası Mesleki Eğitim Okulu ilimiz İvrindi Nurettin Çarmıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak açıldı. Bu kapsamda 7 okul planlanıyordu. Bu okulların ilki ilimizdeki Türkiye’deki ilk Madencilik alanında açılan Nurettin Çarmıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz oldu. Bu Anadolu Lisemizde altyapı ve laboratuvar ortamlarımız tamamlandı uluslararası öğrenci almak için pansiyon yapımı devam ederken 2023-2024 eğitim öğretim yılında da uluslararası öğrencilere kapımızı açacağız.

'Ar-Ge merkezli mesleki eğitim okulumuz var'
Yine ilimizde AR-GE merkezi olarak kurulan Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Bu okulun tarım bölümünde hazırlık sınıfını tamamladık şu anda birinci sınıf öğrencilerimiz devam ediyor. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiricilik Bölümü ile Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü bu sene açıldı, öğrenci almaya başladı. Aynı zamanda Nurettin Çarmıklı ile birlikte Savaştepe’deki okulumuz Türkiye’deki AR-GE merkezi okullarımızdan birisidir. Burada eğitim öğretim süreçlerinin yanında aynı zamanda belli alanda derinlemesine araştırma-geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

'Mesleki Eğitim Merkezi ile her kesime eğitim''
İlimizdeki bütün Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri açıldı ve sanayi-okul işbirliğinin en yakından kurulması için OSB yönetimleri ile birlikte bu merkezlerin faaliyetlerini sürdürüyoruz. Mesleki Eğitim Merkezlerimizde lise çağındaki çocuklarımızdan yetişkinlere kadar her kategoride insanımız eğitim alıyor. Bunların içinde lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlarımız dahi var. Yani bir üniversitenin bir programından mezun olmuş ancak bir meslek edinmek için Mesleki Eğitim Merkezlerimize başvuru yapıp öğrenim gören arkadaşlarımız da var.

Mesleki eğitim veren okullarda cirolar arttı'
Mesleki eğitimdeki bu yapılanma, mesleki eğitime verilen bu önem ne getirdi? Bir önceki yıl ilimizde mesleki ve teknik eğitimde döner sermayesi olan okullarımız 2022 yılı ciroları 22 milyon TL idi. Bu yıl ise 50 milyon TL’ye ulaştı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizdeki üretim kapasitesini artırdık, buna bağlı olarak ciddi anlamada da ciro oluştu. Buradan hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize belirli miktar pay dağıtıldı, geriye kalan Maliye Hazinesine aktarılıyor.

'Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi'
Balıkesir tarım ve hayvancılık alanında ülkedeki en iyi illerinden bir tanesi, potansiyelimiz çok yüksek, modern işletmelerimiz çok fazla ve Türkiye’yi doyuran şehir olarak tanıtıyoruz. Balıkesir aynı zamanda turizm merkezi bir ilimiz. İki denizi olan, Kazdağları olan, tarihi geçmişi olan bir ilimiz. Aynı zamanda sanayisi gelişen bir ilimiz. Dolayısıyla mesleki eğitimin önemi Balıkesir için ayrı bir yerde olmalıdır. Bu çerçevede biz mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin mutlaka iyi araştırılmasını, ziyaret edilmesini ve bu okullarımızın imkanlarından çocuklarımızın yararlandırılması aynı zamanda da çocuklarımızın ilimizdeki üretim sürecine aktif katılımlarını arzu ediyoruz.

’’Kaynak kitap dağıtımı devam edecek'
İlimizde 3 milyon 13 bin 61 adet ücretsiz ders kitabı dağıtıldı. Yani eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir başka boyutu kaynağa erişim sorununun ortadan kaldırılmasıdır. Bu konuda bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitap dağıtımını da bu sene yaptık. 1 milyonunu üzerinde yardımcı kaynak kitap dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Özellikle 8 ve 12’nci sını1f öğrencilerine dağıtımı devam edecek.

BİLSEM’ler ara tatilde de açık olacak'
Geçen yıl ilk defa yaz aylarında başlayan Bilim Sanat Merkezlerinin aktif kullanımını önceliklendiren, çocuklarımızın buralardaki imkanlardan yararlanmasını ön gören, hedefleyen bir proje başlatıldı ve yaz okulları açıldı. İlimizde Bilim ve Sanat Merkezlerinde 991 öğrencimiz geçen yıl yararlandırıldı. Şimdi ara tatilde Bilim ve Sanat Merkezlerimiz açık olacak.
'Matematik ve İngilizce daha eğlenceli'
Şu an ara tatilde il genelinde 20 ilçemizde okullarımızda öğrencilerimiz matematik ve İngilizce kurslarını alıyorlar. Matematik ve İngilizce derslerinde daha eğlenceli hem dil hem matematik öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için bu tatilde kurslarımız verilmeye başlandı. Okullarımız açık, çocuklarımız öğretmenleriyle birlikte bu süreci götürüyorlar.

'49 bin öğrenciye ücretsiz yemek'
Türkiye gündeminde konuşulan ücretsiz yemek konusunda özellikle okul öncesi eğitimdeki çocuklarımıza ücretsiz yemek konusu gündemdi. Şu anda taşımalı eğitimde 16 bin 514 öğrencimiz taşınıyor, bunların 15 bin 767’si ücretsiz yemek hizmetlerinden faydalanıyor. 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren ilimiz genelinde 33 bin 585’i taşımalı eğitim merkezlerinde olmak üzere 16 bin 121 öğrencimiz de okul öncesi eğitimde olmak üzere toplam 49 bin 706 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtacağız. Bunların büyük bir çoğunluğunu öğretmenevlerinden, mesleki ve teknik genel müdürlüğümüze bağlı okullarımızdan bu yemekler dağıtılacak.'